Chefs- och managementstöd 

För att utveckla medarbetare och verksamhet

 • Nå nya marknader utomlands genom att använda expertisen i vårt internationella ledningsteam.
 • Samla exportteamet runt en enhetlig strategi och genomförandeplan.
 • Skapa uppföljnings- och rapporteringsmodeller.

 

Ring oss på: 031- 12 34 28

Managementstöd – nationellt och internationellt

Våra konsulter erbjuder er chefs- och ledningsstöd. Fördelen med en extern konsult – vi kan vara med och bygga era affärer samtidigt som vi utvecklar individen och organisationen till att prestera bättre. Utan hänsyn till internpolitik eller andra operativa åtaganden. Vi kan förstärka just där behoven är som störst. Vi anser att en långsiktig hållbar affärsutveckling kräver strategiskt genomtänkta vägval och ni kan få stor omedelbar genomförandeeffekt genom resursförstärkning i form av externa dedikerade specialister.

Vi har in-housekompetens och stort know-how inom flertalet managementområden.
Vilka är era utvecklingsområden?

Metoder och verktyg

Våra konsulter är experter på olika affärsupplägg, förberedelser, affärs- och marknadsintroduktion samt affärsanalys och marknadssupport.

 • Rätt individ med stor erfarenhet av internationell framgång
 • Välbeprövade metoder och verktyg
 • Trygghet i att vi tar ett helhetsansvar för projektleverans
 • Affärsförutsättningar tas fram gemensamt av konsult och ert företag
 • Tillsammans identifierar vi företagets potential på vald marknad
 • Vi lägger grunden för en lyckad exportsatsning
 • Från tanke till operativt gtenomförande
 • Coaching och mentorskap efter behov och önskemål
 • Vi bistår med utvärdering, stöd och insatser
 • Vi växlar upp er satsning till nästa nivå
 • Vi kan upprätthålla affärsrelationerna med nya kunderna/prospekts
 • Vi ger stöd för att implementera en förvaltningsorganisation

 

Operationellt stöd

Lokal kännedom och internationell kompetens är grunden för export- och etableringssatsningen. Gravitys nätverk ger varje kund möjlighet att finnas representerad lokalt, regionalt och internationellt. Alla våra konsulter har tillgång till vårt stora internationella nätverk.

 • Experter med regional och nationell kännedom
 • Erfarenhet och kunskap i internationell handel
 • Stort internationellt nätverk
 • Metoder och verktyg för utlandsetableringar


Kontakta oss så kan vi berätta mera om vårt nätverk och internationella kompetens!

Kundutmaningar idag eller imorgon

En stor utmaning för våra kunder idag är att hitta operativ och strategisk marknadskompetens för att genomföra satsningar på nya marknader utomlands.
Eller utveckla en befintlig marknad som inte levererar som planerat. Kulturen och språket är alltid en utmaning, men det finns fler.

 • Brist på finansiering för exportsatsning
 • Svårt att identifiera affärsmöjligheter
 • Begränsad information om marknaderna
 • Oförmåga att nå potentiella kunder
 • Svårt att hitta pålitliga representanter
 • Bristande tid hos ledningen
 • Svårt att frigöra personal / resurser
 • Svårigheter att matcha konkurrenter
 • Bristande myndighetsstöd i hemlandet
 • Kort om tid för förberedelser
 • Avsaknad av nätverk
 • Otydliga strategier
 • Brist på kunskap
 • Långa ledtider


Ovan anges några av utmaningarna för exportföretag. Vilka är era utmaningar?

Ert företag får alltid skräddarsydda lösningar efter era behov och önskemål. Fördelen med att anlita en konsult – vi ser vad som verkligen fungerar eller inte i verksamheten samt vi bygger er kompetens samtidigt som vi hands-on skapar och utvecklar era internationella affärer.

”Vi vänder utmaningar till framgång och skapar momentum i organisationen.”

När anlita oss?

Swedexport anlitas av företag som vill utveckla sina exportaffärer. Genom att genomföra hela affärskedjan från affärs- och marknadsförberedelser, marknadsintroduktion och implementering samt analyser och uppföljning i utlandet ser vi till att ni lyckas med er satsning. Kontakta oss när ni behöver tillföra operativa och strategiska resurser i verksamheten. För att nå längre än ni klarar själva.

Nedan anges några exempel på tjänster från Swedexport:

 • affärs- och marknadsintroduktion
 • affärsanalys och marknadssupport
 • partner- och klientsökning
 • kartläggning och upprättande av distributionskanaler
 • upprättande av organisation för exportförsäljning
 • genomförande och uppföljning av marknadsintroduktion
 • förhandlingar med kund och/eller partner
 • stödtjänster som behövs för kundsupport
 • marknadsexpansion genom förvärv
 • interimslösning som exportchef

Frequently Asked Questions (FAQ)

Fråga: Vad är unikt med Swedexport?
Svar: Vi erbjuder specialister i form av erfarna konsulter inom internationell handel, har en egen utvecklad arbetsmetod och ett internationellt ledningsteam. Framför allt, vi går från ord till handling!

Fråga: Vilka tjänster i detalj erbjuder Swedexport?
Svar: Swedexport erbjuder exempelvis följande tjänster både i Sverige och utomlands.

 • Affärs- och marknadsanalys
 • Utveckling av affärsstrategier och metoder
 • Partner/agent/distributörs-sökning
 • Marknadsetablering / introduktion
 • Marknadsexpansion genom förvärv
 • Utveckling av befintliga exportkanaler
 • Affärsförhandlingar med kund eller partner
 • Upprättande av organisation för exportförsäljning
 • Stödtjänster som behövs för kundsupport
 • Interimslösning som exportchef

Kontaktformulär

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.