• Marknadsetablering
  Framgånsrika projekt utomlands

   

  Nå nya marknader i Sverige och utomlands
  genom att använda vårt internationella ledningsteam.

Marknadsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv!

Vi skapar affärsmöjligheter för export genom vår gedigna kompetens och långa erfarenhet av internationella affärer. Swedexport erbjuder exportutvecklare med erfarenheter från olika marknader. Vårt internationella nätverk och ledningsteam har också ett brett know-how inom olika managementområden, främst inom de affärsskapande gränssnitten. Och vi gör allt utifrån ett helhetsperspektiv!

Vi genomför

 • Affärs- och marknadsutveckling
 • Strategi och verksamhetsutveckling
 • Analys och benchmarking
 • Chef- och ledarstöd
 • Säljutveckling och marknadsföring
 • Digitala verktyg och säljkanaler
 • Effektiva webbsidor och affärskommunikation

En lyckosam exportinvestering

 • Minst ett betydande affärsvärde / affärsrelation
 • Ett flertal prospekts för affärssamarbeten
 • Tydliga affärsprocesser och strukturer
 • Metoder och verktyg för framtiden
 • Internationellt team för rätt stöd
 • Coaching och mentorstöd av erfarna experter

”Skräddarsydda lösningar efter behov och önskemål.”

Marknadsetablering –
processen utifrån 3 steg!

 

 

Informations- och uppstartsmöte

 • Uppstartsmöte för att fastställa behov och önskemål
 • Fastställande av projektets mål och resurser
 • Fastställande av betydande affärsvärde
 • Vi definierar förutsättningen för exportsatsningen

 

 

1 Affärs- och marknadsförberedelser

 • Förutsättningarna och grunderna tas fram
 • Nulägesanalys, strategiska val, handlingsplan
 • Nära samverkan mellan konsult och ert företaget
 • Identifiering av företagets potential på vald marknad
 • Handlingsalternativ för en lyckad exportsatsning

 

 

2 Affärs- och marknadsintroduktion

 • Marknadsimplementering baserat på valda metoder
 • Systematisk och strukturerat projekt
 • Genomförande baserat på gedigen internationell erfarenhet
 • ”Hands-on” stöd för analys, implementering mm
 • Coaching och mentorskap efter behov och önskemål

 

 

3 Affärsanalys och marknadssupport

 • Marknadsutvärdering, stöd och åtgärder
 • Upprätthålla affärsrelationer med nya kunder / prospekts
 • Metoder för utveckla befintliga affärsrelationer
 • Vi växlar upp er satsning till nästa nivå
 • Stöd för implementering av förvaltningsorganisation

 

 

S Slutlig avstämning och utvärdering

 • Slutrapportering och överlämning
 • Projektavstämning och utvärdering
 • Diskussion om framtida utvecklingsområden

Kontaktformulär

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.