Om oss

Energi, drivkraft och prestation

Vi skapar affärsmöjligheter för utlandsetablering genom vår gedigna kompetens och långa erfarenhet av internationella affärer. Swedexport erbjuder exportutvecklare med erfarenheter från olika marknader internationellt. Vårt internationella nätverk och ledningsteam har också ett brett know-how och nätverk inom olika områden.

Sture Nyberg, CEO

Kort om verksamheten

Swedexport stödjer företag inom affärs- och marknadsutveckling, erbjuder chefs- och ledningsstöd samt organisations- och verksamhetsutveckling utifrån ett internationellt perspektiv.

Bakgrunden till Swedexport är behovet och önskemålet av operativt exportstöd som har uttryckts av olika företag. Effektiva och framgångsrika export- och utlandsetableringar behöver hanteras av personer och företag med gedigen erfarenhet och kompetens inom området. Swedexport ser att det finns behov av specialisering inom området eftersom det idag finns många aktörer, nätverk och samhällsorgan inom internationell handel. Denna specialisering kan bidra till ökad effektivitet, kunskapsutveckling och kundnytta inom området.

Vi ser också behovet av att gå från ord till handling och ge företag operativ hjälp i exportfrågor och frågor om internationalisering. Detta gör vi genom att se till företagets enskilda behov och önskemål. Swedexport är ett viktigt komplement till Business-Sweden (som erbjuder exportrådgivare) och Handelskammaren. Vi fyller idag det tomrum som idag finns mellan rådgivning och management consulting. Vi driver projekt hela vägen från idé till genomförande.

Swedexport-konceptet

Vår utvecklade metodik och erfarna konsulter är nyckeln till framgångsrika export- och utlandssatsningar. Swedexports konsulter har de rätta verktygen för att ta er från ord till handling. Detta gör vi genom att erbjuda kvalificerade tjänster samt operativt och strategiskt stöd vid utlandssatsningar. Det yttersta målet med våra insatser är att optimera era förutsättningar och realisera genomförandet för att skapa långsiktigt utvecklande affärer i utlandet.

Varför uppfinna hjulet på nytt gång på gång? Vi har sett vilka utmaningar som finns i olika verksamheter. Swedexports exportledare har som utgångspunkt att för dig som kund skapa affärer på ett effektivt, hållbart och långsiktigt sätt i utlandet. Genom lång erfarenhet, aggregerad know-how bidrar våra medarbetare och vårt nätverk till framgång i er verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan utveckla era affärer i utlandet.

Värdefulla fakta i siffror:

 • Rätt kompetens bidrar i 100 % av fallen till ökad exportframgång
 • Exporterfarenhet bidrar i 70-80 % av fallen till ökad exportframgång
 • Rätt exportplanering bidrar i 65 % av fallen till ökad exportframgång
 • Rätt exportförutsättning bidrar i 33-50 % av fallen till ökad exportframgång

Våra exportledare och internationella ledningsteam

Våra medarbetare har alla lång erfarenhet av exportutveckling. Gemensamt har vi passionen för att skapa och utveckla affärer genom att operativt och strategiskt stödja företag som vill genomföra export och utlandsetableringar.

Vi ser behovet av att gå från ord till handling och framförallt ge företag operativ stöd vid exportsatsningar och frågor om internationalisering. Detta gör vi genom att fullt ut möta företagets behov och önskemål. Vi utgår från Stockholm, Göteborg, Malmö samt Jönköping och tar uppdrag i hela Sverige. Men även utomlands.

Vi river kulturella murar genom internationell samverkan, nyttjar rätt kompetens och utvecklar genom att tillvarata kulturell mångfald vid uppbyggnaden av internationella ledningsteamet.

 • Exportledare med erfarenheter från olika marknader
 • Personlig lämplighet för att driva utlandssatsningar
 • Internationellt ledningsteam med brett know-how
 • Nätverk för att axla olika internationella projekt


Den minsta gemensamma nämnaren är vår gedigna framgångsrika internationella erfarenhet. Att anlita en av våra konsulter innebär att få tillgång till hela den kompetens som finns på Swedexport. Vi vet att vi är starka tillsammans. Kontakta oss när ni vill ta del av vår internationella ledningskompetens.

Vår erfarenhet och kompetens

Våra seniora exportledare kan arbeta på projektnivå, ledningsgruppsnivå eller styrelsenivå. Ledningsteamet tillsammans backar upp i de planer, processer och strukturer samt målbilder som behövs för att utveckla ert företag. Nedan anges exempel på företag i vilka våra exportledare har varit verksamma.

Kort om vår erfarenhet:

 • Totalt ca. 200 års internationell operativ och strategisk kompetens
 • Erfarenhet av ca. 50 internationella marknader
 • Vi täcker flertalet branscher och sektorer


Områden där vi är aktiva: Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika och Skandinavien.

Exempel på branscher där vi är aktiva: Tillverkning & Industri, Energi och Utilities, Finans och Försäkring, IT & Data, Telekommunikation, Detaljhandel, Media samt Partihandel, Medicinteknik, Radiostyrningar etc...

Exempel på länder där vi är eller har varit aktiva: Australien, Belgien, Botswana, Brasilien, Canada, Danmark, Dubai, England, Estland, Finland, Frankrike, Ghana, Holland, Indien, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Kenya, Kina, Kuba, Kuwait, Kroatien, Lettland, Litauen, Malawi, Malaysia, Mexico, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norge, Österike, Polen, Ryssland, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Slovenien, Spanien, Sudan, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turkiet, Tyskland, Uganda, Ungern, USA, Zambia och Zimbabwe.

Kort om vår kompetens:

 • Medarbetare till projekt, ledningsgrupper och styrelser
 • Operativa och strategiska experter och ledare
 • Projektledning och stöd vid export och utlandsetablering


Ni får del av ett företag som aktivt och strategiskt arbetar med att bygga affärsnätverk i Sverige och i utlandet. Detta är en förutsättning för er som vill lyckas i internationellt.

 


Arbeta hos/med oss

Arbeta hos/med oss

Det finns givetvis många anledningar till att arbeta hos och med oss på Swedexport. Du kommer in i ett företag med erfarna VD:ar, marknadschefer och konsulter med totalt ca 200 års internationell erfarenhet.

Vi tror på framgång och utveckling genom att se, lyssna och lära av/med andra samt genom att vara i dialog, modiga och öppna. Vi förlitar oss på vår gemensamma förmåga och unikitet samt vågar blottlägga våra svagheter och visa styrkor. Vad mera?

 • Attraktiva arbetsuppgifter (internationellt)
 • Bra arvoden och personlig utveckling
 • Unik affärs- och utvecklingsmodell


Vi söker alltid duktiga medarbetare som kan bidra till utveckling i teamet och verksamheten. Vi ser gärna att du uppfyller följande krav:

 • har gedigen erfarenhet av export och internationella affärer i roller som t.ex. VD,  marknadschef eller exportchef/ansvarig
 • akademisk utbildning
 • egen konsulterfarenhet
 • tycker om att göra affärer


Tycker du om att arbeta framgångsrikt, prestations- och resultatinriktat? Är du intresserad av att ingå i vårt team? I så fall, skicka gärna in en ansökan.

Kontakta oss

Personliga egenskaper och värderingar:

Du som framgångsrik konsult och ledare hos oss är begåvad och kan utöva ett personligt samt transformerande ledarskap. Du är analytisk och strukturerad, driven och motiverad, har bra självkänsla och självkännedom, är relationsinriktad och kommunikativ samt beslutsam och övertygande. Det konsultativa förhållningssättet finns i ryggmärgen. Allt detta på ett ödmjukt sätt.

Du delar också våra värderingar:

 • tillväxt genom utveckling
 • utveckling genom samarbete
 • samarbete genom globalisering


Kort sagt – du är i centrum och förverkligar våra kunders målsättningar och visioner!

Kontaktformulär

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.