Vill ni satsa på en helt ny marknad?

Vill ni, som de flesta företagen, ge er in i en eller flera nya marknader? Vårt råd är: Gör hemläxan först. Ordentligt. Det som ni har utvecklat och lyckats med i Sverige har kanske tagit 5-10 år för att nå dit ni är nu. Förvänta er inte att ni kan ta det tänket och konceptet och implementera det på en annan marknad och se enkla framgångar.

Det vi kan och vet ända in i ryggmärgen om hur det fungerar i Sverige, ser oftast helt annorlunda ut på andra marknader. Vi kommer oftast från en ganska liten marknad mot vad vi vill satsa på på exporten, det finns ofta helt andra spelregler och affärsmodeller där. Vi behöver bara gå till våra grannländer så märker vi skillnaden. Vi hör många företag som resonerar så här: "Danmark, Norge eller Finland är lite svåra marknader, låt oss satsa på Tyskland eller USA, där finns det stora möjligheter!"

Där uppstår helt andra utmaningar som man behöver förstå och hantera för att lyckas.

Swedexports konsulter har arbetat i kanske 20-30 år internationellt, varit med och gjort många misstag, byggt upp dotterbolag, kanske lagt ner dem några år senare. Anställt dotterbolags VD'ar, fått ersätta dem med nya personer kanske 2 eller 3 gånger innan det blir rätt. Knutit upp distributörer och återförsäljare som inte har hållit måttet eller ens gjort det som vi förväntade oss att de skulle göra. Bara för att vi inte hade kommit överens om hur affärerna skulle drivas och utvecklas på sikt. Det är så lärdomar har uppstått, vilket gör att vi kan med vår erfarenhet undvika sådana misstag idag.

Här kan Swedexport göra stor skillnad för er. Vi når längre, vi får ut bättre resultat och vi gör det på kortare tid än vad det brukar göra med egna resurser.
Hur kan vi klara det? Jo för vi har bara en sak att leverera, affärsnytta mot en utvald marknad. Det gör vi med stor erfarenhet, skicklighet och nätverk. Vi behöver inte svara på en massa frågor från befintliga kunder, ej heller ta hänsyn till intern politik. Vi är där för att skapa nya affärsresultat. Det är det vi värderas utifrån. Varje dag när vi går hem. Har vi skapat de värden som kunden förväntar sig från oss?

Det är det som gör att vi får flera uppdrag och flera kunder. Därför att de är nöjda med vad vi levererar.

 

 

Behöver ni utveckla en befintlig marknad?

Vi vet av erfarenhet, som även stöds i olika undersökningar, att en majoritet av de marknader som svenska företag satsar på inte ger det utfall som man hade hoppats på.

Det kan bero på många olika faktorer. Men ser man på dem i efterhand så finns det tydliga orsaker till varför det inte har lyckats.

Anledningen är att förarbetet ofta har varit undermåligt, planerna är kanske vaga, eller det som är vanligast är att "något tillfälle dyker upp" och du tar man tillfället i flykten och antar att det är som att göra affärer på hemmaplan, att det brukar gå bra. Vi kallar det "business by occasion". Oddsen är oftast inte så höga.

Att lyckas med internationella affärer kräver betydligt mer förarbete och planering, du behöver känna till de förutsättningar som finns på den lokala arenan, du behöver förstå de kulturella skillnaderna och affärsmönstren som ofta skiljer som avsevärt från den svenska marknaden. Du behöver vara uthållig och kanske ha de rätta kontakterna.

Här kommer Swedexport in med sin erfarenhet och nätverk och kan hjälpa till att snabbt och effektivt lägga grunden för långsiktig utveckling.

 

 

Digitalisering och nya säljkanaler

Dagens kunder ställer stora krav och förväntar sig många gånger att hitta information, få hjälp eller att kunna handla olika varor på nätet. Förväntningarna kommer öka med tiden.

Swedexport hjälper er med att ta fram en digital affärsstrategi, välja eller rekommendera olika digitala verktyg samt utveckla nya säljkanaler på nätet. Dessa kan komplettera de befintliga kanaler som ni redan har eller ersätta dem.

Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom området. Det kan gälla er webbsidas utformning och innehåll, det kan gälla en webbshop. Men det kan även innefatta att göra er webbsida sökbar och hittad av kunder över hela värden.

Vi har också kompetens och resurser för att lansera varor och tjänster över hela världen, både då det gäller fysiska men även digitala arenor för det. Kontakta oss för att få veta mera.

 

 

 

Marknadsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv!

Vi skapar affärsmöjligheter för export genom vår gedigna kompetens och långa erfarenhet av internationella affärer. Swedexport erbjuder exportutvecklare med erfarenheter från olika marknader. Vårt internationella nätverk och ledningsteam har också ett brett know-how inom olika managementområden, främst inom de affärsskapande gränssnitten. Och vi gör allt utifrån ett helhetsperspektiv!

Marknadsutveckling –
vår väl genomarbetade arbetsprocess i 8 steg!

 

Vi tar er hela vägen från tanke och ambition till att forma ett tydligt projekt med klara mål och leverabler. Vi förankrar med lämpliga interna beslutsfattare och påverkare.

Därefter börjar vårt gemensamma arbete. Vi bedriver det i workshopform initialt, och vi arbetar oss igenom alla interna frågeställningar, klarar ut frågetecken, tydliggör de strategiska målen samt vilken affärsmodell som är lämplig på utvald marknad. Vi går sedan över i en undersöknings- samt analysfas. Vilken/vilka marknader är mest lämpade, vilka möjligheter samt utmaningar väntar oss där. Hur ser potentialen ut och rimmar det med våra mål?

Under hela projektet så är era medarbetare väl invoverade och engagerade i projektet som i slutänden skall leda till mer affärer och intäkter. Det är väsentligt att medarbetarna är med och formar och tar över det operativa ansvaret med de partner som blir företagets resurser på den lokala marknaden.

Vi är med hela vägen i urvalsprocessen, föreslår och förhandlar med tänkta partners ända till uppstart och samarbetsmodellens utformande. Det är här vi verkligen gör skillnad!

Kontaktformulär


Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.