Vi skapar resultat -
i framgångsrika projekt

 • Vi skapar minst ett betydande affärsvärde / affärsrelation
 • Ett flertal prospekts för affärssamarbeten
 • Tydliga affärsprocesser och strukturer
 • Metoder och verktyg för framtiden
 • Internationellt team för rätt stöd
 • Coaching och mentorstöd av erfarna experter

 

”Skräddarsydda lösningar efter behov”

 

 

 

 

Managementstöd

Våra konsulter erbjuder er chefs- och ledningsstöd. Fördelen med en extern konsult – vi kan vara med och bygga era affärer samtidigt som vi utvecklar individen och organisationen till att prestera bättre. Utan hänsyn till internpolitik eller andra operativa åtaganden. Vi kan förstärka just där behoven är som störst. Vi anser att en långsiktig hållbar affärsutveckling kräver strategiskt genomtänkta vägval och ni kan få stor omedelbar genomförandeeffekt genom resursförstärkning i form av externa dedikerade specialister.

Vi har stort know-how inom flertalet managementområden.

Coachning och mentorskap

För att utveckla och stödja medarbetare och chefer

 • Att ta in extern expertis ger breddsyn och erfarenhet från många andra verksamheter
 • Vi lär ut samtidigt som vi genomför
 • Vi coachar och stöder de personer som sen skall ansvara för verksamheten
 • Vi arbetar med modeller och format som ni kan använda även inom andra områden
 • Vi är bollplank åt företagsledningen
 • Vi ger strategiska råd inom relevanta områden, även om de ligger utanför projektets omfattning

 


Metoder och verktyg

Våra konsulter är experter på hela affärskedjan från tankar och visioner till slutförhandlingar och upprätthållande av långsiktiga affärsrelationer. Något av det som ingår i ett projekt är:

 • Välbeprövade metoder och verktyg
 • Trygghet i att vi tar ett helhetsansvar för projektleverans
 • Affärsförutsättningar tas fram gemensamt av konsult och ert företag
 • Tillsammans identifierar vi företagets potential på vald marknad
 • Vi lägger grunden för en lyckad exportsatsning
 • Från tanke till operativt genomförande
 • Vi bistår med utvärdering, stöd och insatser
 • Vi växlar upp er satsning till nästa nivå
 • Vi kan upprätthålla affärsrelationerna med nya kunder/prospekts
 • Vi ger stöd för att t.ex implementera en förvaltningsorganisation

 

 

 

Operationellt stöd

Lokal kännedom och internationell kompetens är grunden för export- och etableringssatsningar. Swedexports konsulter har tillgång till stora internationella nätverk.

 • Experter med regional och nationell kännedom
 • Erfarenhet och kunskap från en mängd internationella verksamheter
 • Stort internationellt nätverk
 • Metoder och verktyg för utlandsetableringar


Kontakta oss så kan vi berätta mera om vårt nätverk och internationella kompetens!

Affärsutmaningar

En stor utmaning för våra kunder idag är att hitta operativ och strategisk expertkompetens för att genomföra satsningar på nya marknader.
Eller utveckla en befintlig marknad som inte levererar som planerat. Kulturen och språket är alltid en utmaning, men det finns många fler.

 • Svårt att identifiera rätt affärsmöjligheter
 • Begränsad tillgång till information om intressanta marknader
 • Svårt att hitta sina unika fördelar på en främmande marknad
 • Press på individer att både vara operativa och strategiska
 • Svårt att hitta pålitliga affärspartners
 • Avsaknad av internationella nätverk
 • Oförmåga att nå potentiella kunder
 • Bristande tid hos ledningen
 • Svårt att frigöra personal / resurser internt
 • Svårt med interna prioriteringar
 • Kort om tid för förberedelser
 • Otydliga affärsstrategier
 • Brist på bra kunskap
 • Långa ledtider
 • Brist på uthållighet


Detta är några av utmaningarna för exportföretagen. Vilka är era utmaningar?

Ert företag får alltid en skräddarsydd lösning helt baserat på era behov och önskemål. Vi vet vad som verkligen fungerar i praktiken och vi bygger er kompetens samtidigt som vi hands-on skapar och utvecklar era internationella affärer.

”Vi vänder utmaningar till framgång”

När bör ni anlita oss?

Swedexport anlitas av företag som vill utveckla sina exportaffärer. Genom att genomföra hela affärskedjan från affärs- och marknadsförberedelser, marknadsintroduktion och implementering samt analyser och uppföljning ser vi till att ni lyckas med er satsning. Kontakta oss när ni behöver tillföra operativa och strategiska resurser i verksamheten.

När ni snabbt och effektivt behöver nå nya affärsresultat.

Nedan anges några exempel på tjänster från Swedexport:

 • affärsstragier samt tydlighet i affärsmål och genomförandeplaner
 • åtgärsplaner och revitalisering av pågående affärssamarbeten
 • affärsanalys och handlingsplaner
 • partner- och klientsökning
 • förhandlingar med kund och/eller partner
 • uppstart av affärssamarbeten
 • upprättande av intern förvaltningsorganisation
 • avtal och effektiva samarbetsmodeller

Frequently Asked Questions (FAQ)

Fråga: Vad är unikt med Swedexport?

Svar: Vi erbjuder specialister i form av erfarna konsulter inom internationell affärsutveckling, vi har en egen utvecklad arbetsmetodik och ett internationellt ledningsteam. Vi går från ord till handling!

Fråga: Vilka tjänster i detalj erbjuder Swedexport?

Svar: Swedexport erbjuder exempelvis följande tjänster både i Sverige och utomlands.

 • Affärs- och marknadsanalys
 • Utveckling av affärsstrategier och metoder
 • Partner/agent/distributörs-sökning
 • Marknadsetablering / introduktion
 • Marknadsexpansion genom förvärv
 • Utveckling av befintliga exportkanaler
 • Affärsförhandlingar med kund eller partner
 • Upprättande av förvaltningsorganisation
 • Digital affärsstrategi och kompletterande säljkanaler

 

Fråga: Tar ni bara fram affärsförslag och planer?

Svar: Nej vi tar det hela vägen från planer och mål till konkreta affärssamarbeten. Här är vi ganska unika. Vi är med hela vägen till kundbesök, affärsförhandlingar, samarbetsförslag och inte minst  de viktiga långsiktiga samarbetsplanerna.

Fråga: Garanterar Swedexport att vi når resultat i ett projekt

Svar: Vi har en unik kundgaranti med löfte om konkreta leveranser i varje projekt

Kontaktformulär


Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.